İSO BELGESİ. Sanayicinin Üretim Çarkını Döndüren

İSO BELGESİ 
 
İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayiciye birçok alanda hizmet veriyor. Bu hizmetlerin en önemlisi ise sanayicinin esas faaliyetleri olan üretim ile ilgili düzenlediği belgeler. Yerli Malı Belgesi’nden Kapasite Raporu’na, Faaliyet Belgesi’nden Yerli İmalat Durum Belgesi’ne kadar İSO’dan alabileceğiniz belgeler hakkında kısa bilgi notlarını sizin için derledik.
 

 
 
 
 
KAPASİTE  RAPORU
 
Sanayi firmalarının irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları ham maddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki raporlardır. Firmaların alması zorunlu bir rapor olup geçerlilik süresi iki yıldır. Firmaların Sanayi Sicil Belgesi alımında, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemlerinde ve vergi incelemeleri ile tahsisli ürünlerdeki tahsis işlemlerinde ilgili kamu kuruluşları tarafından istenen bir rapordur.
 
 
FAALİYET BELGESİ
 
Firmaların Odamız üyeliklerini, üretim konularını, sektörlerini ve sermaye yapılarını gösterir dar kapsamlı firma tanıtım belgesidir. Kamu kurumlan nezdindeki işlemlerde ve vize alım süreçlerinde kullanılmakta.
 
 
YERLİ MALI BELGESİ
 
Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan kamu alımlarında yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağlayan bir belgedir. Bir ürüne Yerli Malı Belgesi düzenlenebilmesi için üretimi yapan firmanın Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip olması ve Sanayi Sicil Belgesi’nin “üretim konusu” kısmında söz konusu ürünün yer alması gerekiyor. Ayrıca ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması halinde düzenlenebilmektedir.Tüm kamu ihalelerinde kullanıldığı gibi yine ülkemizde üretilen ve Yerli Malı Belgesine sahip makineleri satın alacak firmalara KOSGEB tarafından kredi teşviki sağlamaktadır.
 
 
İMALAT YETERLİLİK BELGESİ / İMALATÇI BELGESİ
 
Muhtelif Kamu Kurum ve Kuruluşları bu isimler altında belge talebinde bulunmaktadırlar. Bu belgeler geçerli kapasite raporu olan üyelerimizin talepleri halinde kapasite raporları dikkate alınarak düzenlenmektedir.
 
 
YERLİ İMALAT DURUM BELGESİ
 
Yurt içinde imal edilerek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksam ve/veya akşamı oluşturan bütünleştirici parçalar için Yerli İmalat Durum Belgesi sunulması halinde üretilen enerjinin satın alınma fiyatına “Yerli Katkı İlavesi” sağlanmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ibraz edilmektedir.
 
 
DOLAŞIM BELGELERİ
 
İhracat işlemlerinde ihtiyaç duyulan dolaşım belgelerinin (menşe şahadetnamesi, A.TR, EUR.1, FORM A, EUROMED, D-8) satış ve onay işlemleri yapılmaktadır. Gümrük Müdürlüklerince talep edilmektedir.
 
 
TÜRK MALI BELGESİ
 
AB’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında gerçekleştirilen projelerde kullanılmak üzere malın menşeini sertifikalandıran bir belgedir.
 
 
İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ
 
Yol inşaatı, bayındırlık, milli savunma ve sanayi sektöründe kullanılan ancak karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılmayan motorlu iş makinelerinin tescil işlemleridir.
 
 
FİRE BELGESİ
 
İmalatçıların üretimleri sırasında meydana gelen fire oranlarını belirleyen belgedir. Firmaların ürün maliyetlerinin hesaplanması, Vergi Daireleri, Yeminli Mali Müşavirleri nezdindeki işlemlerde ve Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili işlemlerde imalat kayıplarının belgelenmesinde kullanılmaktadır. Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YMM’ler, İhracatçı Birliklerince talep edilmektedir. 

Tarih : 3.09.2018