Türkiye Haziran 2018 Bağlantı Elemanları İhracat Raporu

BAKIEL (Bağlantı elemanları, kilit, el aletleri)
 
Raporun  içerisinde  Bakiel’in  içerdiği  sektör  ve  ürün  grupları  listelenmiş,  sonrasında  ise  ilgili  sektörlere ait ihracat ve ithalat verileri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 
 
Türkiye’nin  Bakiel  Sektörü  Haziran 2017  ile  Haziran 2018  ihracatı  karşılaştırıldığında  sektör  ihracatında aylık bazda %4,98’lik bir artış olduğu gözlenmektedir. 
 
Haziran 2018’de Bağlantı elemanları sektörü ihracatında biz öndeki yılın aynı ayına göre değer  bazında % 181,53’lük bir artış yaşanmış, kilit ve bina donanımları sektöründe de % 4,70’lik bir  düşüş yaşanırken, El Aletleri Sektörü ihracatında ise % 305,77 bir azalış gerçekleşmiştir. 
Türkiye’nin  Bakiel’de  Haziran  2018’de  en  çok  ihracat  yaptığı  ülke  Almanya  olurken,  Özbekistan’a  yapılan  ihracatta  geçen  yılın  aynı  dönemine  göre  %  67,33’lük  bir  artış  gözlenmiştir. Irak’a yapılan ihracatta ise %33,47’lik artış gerçekleşmiş, sektörde en çok ihracat  gerçekleştirilen  ilk  10  ülkenin  Haziran  ayında  Almanya’ya  yapılan  ihracatta  %12,94,  İran’a  yapılan ihracatta %14,03 ve İspanya’ya yapılan ihracatta %3,82 düşüş gerçekleşmiştir. 
 
Özbekistan’a yapılan ihracatta el aletleri ürün grubunda değer bazında % 247,98, Irak’a yapılan  ihracatta ise yine el aletleri ürün grubunda % 49,65 artış gerçekleşmiştir. 
 
Sektör ithalatı 2018 Ocak Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemi verilerine göre %  2,13 artmıştır. 
 
Türkiye’nin Bakiel’de en çok ithalat yaptığı ülke Almanya olurken, yapılan ithalat geçen yılın  aynı dönemine göre % 10,03 artmıştır. Macaristan’dan yapılan ithalatta ise % 17,30’luk bir artış  gerçekleşmiş ve bu artış yüzdesiyle sektör ithalatında en ciddi artış oranını teşkil etmiştir.  
 
Macaristan’dan gerçekleştirilen ithalatta 2018 yılında 2017’e göre en önemli artış el aletleri  ürün grubundan 8207 gtip kodlu üründe yaşanmış (artış % 67,84), diğer önemli artış kilitler ve  bina donanımları ürün grubundan 8302 gtip kodlu üründe (artış %35,25) gerçekleşmiştir. 

BAĞLANTI ELEMANLARI, KİLİT ve EL ALETLERİ İHRACAT KARŞILAŞTIRMASI
 


  BAKİEL SEKTÖRÜ İTHALAT KARŞILAŞTIRMASI


Tarih : 5.09.2018