UDIB Başkanı Gian Marco Dalpane ile Mülakat | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

UDIB Başkanı Gian Marco Dalpane ile Mülakat

S: AB, Çin menşeli demir ve çelik bağlantı elemanlarına anti damping önlemlerini iptal edeli 6 aydan fazla oldu. İptalden sonra İtalyan pazarında herhangi bir değişiklik gözlemliyor musunuz? Ve İtalya’daki yerel tedarikçiler, bayiler ya da ithalatçılar da iptalden etkilendi mi?

C: Antidamping önlemlerinin beklenmedik iptali, Çin üreticileriyle iletişim kurmak (ya da yeniden iletişim kurmak) ve iyi kalite malları edinmek zaman gerektirdiğinden İtalyan pazarında önemli bir değişiklik yapmadı. Muhtemelen geleceğin belirsizliği, dahası, önümüzdeki aylarda yeni önlemlerin kesinliği ithalatçıları yeni Çin fırsatlarından uzak tutuyor. Aslında, gözlem dönemi ciddi değişim kanıtları göstermek için yeterli değil ve sanırım önümüzdeki altı ay da böyle kalacak.

S: AB, Nisan 29 itibarıyla bağlantı elemanları için ithalat lisansı uygulamasına başladı (sektör içinde kimileri bunun, AB dışı ülkelerden ithal edilen mallara kısıtlamanın başka bir yolu olduğu endişesini taşıyor). Yerel İtalyan ithalatçılarına uygulanan bu politikanın etkilerini gözlemliyor musunuz? Ve, bu politikanın, İtalyan ithalatçılarının şu anda iş yaptığı diğer ülkelerdeki tedarikçiler üzerinde etkisi var mı?

A: Bildiğim kadarıyla bu işlemlerle ilgili problem bakanlık bürolarının bu karara hazır olmamaları ve vergiyi belirlemek için ithalat belgelerinin oldukça zor işlemler gerektirmesi. Belgelerin manuel işlenmesi gerekiyor ve bir çok Avrupa ülkesinde elektronik işlemeler devrede değil. Bu da tüm ithalatlarda gecikmelere, tartışmalara ve beklenmedik ilave maliyetlere neden oluyor. Çoğu kalem için Avrupalı imalatçıların rekabet halinde bile olmadığı ticaret ve ithalat firmalarına karşı AB Komisyonu yeni bir karar almış bulunuyor.

S: 2017, bir çok pozitif faktörün belirmesiyle (yakında gerçekleşecek Stuttgart Bağlantı Elemanı Fuarı, 8 Ocak 2017’de sona erecek olan Çin ve Tayvan paslanmaz çelik bağlantı elemanlarına anti damping önlemi gibi) küresel bağlantı elemanı sektörü için önemli bir yıl olacak. İtalyan bağlantı elemanı pazarı için yeni yılda nasıl bir senaryo öngörüyorsunuz ve yeni önlemler, düzenlemeler ya da gelişmeler ortaya çıkacağını düşünüyor musunuz?

A: Bence paslanmaz çelik bağlantı elemanlarına yönelik antidamping önlemlerinin sona ermesi, karbon çelikte olduğu gibi, pazarın durumunu o kadar değiştirmeyecek: Koruma önlemleri küresel pazarda gereksiz! Diğer yandan, AB Komisyonu üzerindeki yüksek baskı ve lobicilik sisteminin gücü, tabii ki bağlantı elemanları dahil pek çok başka ürün için yeni koruma politikaları üretecek. Bağlantı elemanı pazarının, politik kararlardan ziyade genel ekonomiden etkilendiğini düşünsem de bu kesinlikle belirsiz bir senaryo ortaya çıkarıyor.

S:“Industry 4.0” sektör için son günlerde oldukça sıcak bir konu. Industry 4.0 çerçevesinde İtalya pazarının (ya da hatta küresel bağlantı elemanı pazarının) nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Industry 4.0’ın İtalya bağlantı elemanı sektöründe şu anki uygulaması nasıl? Ya da İtalya’nın buna benzer kendi endüstriyel yükseltme programı var mı? Örnek verebilir misiniz?

A: Kasım 2015, Mise (İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı) “Industry 4.0, İmalatta Rekabet Edebilirliğin İtalyan Yöntemi” adıyla ve “Dijital Dönüşüm Sektörünü Büyüme ve İstihdam İçin Fırsata Dönüştürmek” altbaşlığıyla hareket stratejisi gösteren bir yazı yayınladı. Dördüncü endüstriyel devrimde kalkınmayı teşvik edici sekiz hareket alanı çiziyordu: araştırma ve geliştirmeye, bilgi ve yenilenmeye özellikle dikkat ederek endüstriyel yatırımı canlandırmak; firmaları büyüme yönünde cesaretlendirmek; yeni yenilikçi girişimciliğe sahip çıkmak; Avrupa düzeyinde paylaşılan protokolleri, standartları ve ortak çalışma kriterlerini belirlemek; ağ güvenliğini sağlamak (sibergüvenlik) ve gizliliğin korunması; uygun ağ altyapısı sağlamak; 4.0 uzmanlığını yaymak; mali kaynakları kanalize etmek. Mise şu günlerde bu belge üzerinde çalışıyor.

İtalyan bağlantı elemanı bayileri, Mise’nin önerdiği stratejiyi izleyerek yeni protokollere ve ağlara hem iç hem de uluslararası pazarda yatırım yapmaya çalışıyor.

Q: Görünen o ki giderek daha fazla bağlantı elemanı tedarikçisi otomotiv ve havacılık bağlantı elemanlarına odaklanıyor ve bu kategoriler için talep de artmakta. Şu andaki İtalyan pazarı için de aynı senaryo geçerli mi? Değilse ne tür bağlantı elemanları ve uygulamalar İtalyan pazarının zirvesinde bulunuyor? Evetse, İtalya’daki bu ilgili sektörlere girmek isteyen tedarikçiler için herhangi bir mevzuat ya da sertifikalandırma bulunuyor mu?

A: Evet, İtalya’da bile otomotiv, bağlantı elemanları pazarının lideri durumunda ve rekabet daima zorlaşsa da ve ortalama fiyatlar bunun sonucunda düşüyor olsa da sadece bunlar bayi firmaların geleceğini gerçekten değiştirebilir. Zor testleri geçerek önceden onaylanmış olması gereken kısım kısım setifikalandırma şartı var. Kısımlar sertifikalandırıldıktan sonra işlemde değişiklik yapılamaz. Sonuç, otomotiv sektörü ile bayiler arasında bağ kuran mutlak kalite.

S: İngiltere AB’nden ayrılma yönünde oy verdi. İtalyan bağlantı elemanı arz ve talebinde bir değişiklik olacak mı? Ayrıca, İtalya bağlantı elemanı sektörü ile İngiltere tedarikçileri/müşterileri arasında işbirliği yapma yönteminde bir değişiklik olacak mı?

A: Herhangi bir değişiklik olsa da sonuçları aylar sonra görülebilir. Şimdilerde İngiltere’nin çıkışı, toplumsal kararın dışında başlamadı bile.  Açık konuşmak gerekirse, İtalya ile İngiltere arasındaki “bağlantı elemanı” bağlantıları katı değil, dolayısıyla, İngiltere’yi AB pazarında yeni bir rakip olarak bulma riskinin dışında doğu ülkelerinden harhangi bir antidamping önleminden kaçınma olasılığı nedeniyle gelecekte herhangi bir etki kayda değer olmayacaktır.

S: İtalyan bağlantı elemanı pazarının 2017’de büyüyeceğini düşünüyor musunuz? Hangi ürün kategorisi ya da uygulama en fazla gelecek vaad ediyor ve potansiyele sahip?

A: Şunu söyleyeyim ki İtalyan pazarı kesinlikle tahmin edilemez bir pazar: 2015’de kaydedilen ciddi bir büyüme (%10-15), tüm bayi firmaların yıllık cirolarının zirvesine ulaşmalarını sağladı. Bu eğilim, sonrasında yavaşlamanın başladığı 2016’nın ilk üç ayında teyid edilmedi ve pazar şimdi 2015 başlarındaki seviyeye geri geldi.

Potansiyeli olan ya da gelecek vaadeden önceki dönemden farklı bir ürün kategorisi öngörüsü bulunmuyor.

S: 2017’de , UDIB’in karşılaştıkları yeni zorluklara karşı üyelerini asiste etme ya da üyeler arası alışveriş ve diğer derneklerle etkileşimi sağlama yönünde bir planı ya da programı var mı? Bildiğiniz herhangi bir İtalyan UDIB üyesi daha fazla yatırım yapmayı ya da iş alanını genişletmeyi planlıyor mu?

A: UDIB’ı bekleyen görev, bağlantı elemanı sistemini İtalya, Avrupa ve uluslararası seviyelerde sıkıntıya sokacak yeni mevzuatlardan haberdar olmada üyelerini asiste etmek. UDIB üyeleri arasında ve UDIB ile diğer ulusal dernekler arasında işbirliğini Avrupa seviyesinde zorlamaya devam edeceğiz. Dahası, UDIB, teknik konularda daha fazla varlık göstermeye meyilli. Bu nedenle UNI Komisyonu’na (Italya Standardizasyon Örgütü) girmek için başvurduk ve tüm üyelerle paylaşılmak üzere bağlantı elemanları teknik rehberi üretmeye karar verdik. UDIB başkanı olarak hür ve adil ticaretten yanayım. AB Komisyonu’nun daha fazla beklenmedik kararlar almamasını gönülden diliyorum: firmalarımıza, pazarımıza ve faaliyet alanımıza, gerçek ekonomi ihtiyaçlar yerine politik nedenlerden kaynaklı politika değişikliklerinden etkilenmeden yatırım yapmaya ihtiyacımız var.