Walter Yeh “2018 Yılında Bağlantı Elemanları İhracatında %15 Artış Bekliyoruz.” | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

Walter Yeh “2018 Yılında Bağlantı Elemanları İhracatında %15 Artış Bekliyoruz.”

Taiwan Fastener Show için Tayvan’da bulunduğumuz süre zarfında Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi başkanı Walter Yeh ile, Tayvan Bağlantı Elemanları Endüstrisi, uluslararası ticari ilişkileri ve TAITRA’nın bu alandaki faaliyetleri hakkında konuşma fırsatımız oldu. Bu bilgileri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Tayvan Bağlantı Elemanları Sektörü hakkında bilgi verebilir misiniz?

W.Yeh – Tayvan’ın toplam ihracatı hızla yükselmektedir ve bununla beraber bağlantı elemanları sektöründeki ihracatın da yükselmesini bekliyoruz. Bağlantı Elemanlarının Tayvan’ın toplam ihracatındaki payı 4.3 milyar dolardır. Geçen yılın verilerine göre bağlantı elemanları ihracatında  %30 oranında bir artış belirlenmiştir. Toplam ihracatımızda ilk üç aylık artış %11 olarak bildirilmiş olup Bağlantı elemanlarında 2018 yılı için bu artışın %15 olması beklenmektedir.
Toplam bağlantı elemanı üretiminde, otomotiv endüstrisi için üretilen bağlantı elemanlarının oranı %35’e ulaşmıştır.
Tayvan devleti Bağlantı Elemanları sektöründeki üretim ve ihracatı desteklemek ve geliştirmek için ne gibi teşvik ve uygulamalarda bulunmaktadır?
W.Yeh – Devletimizin, destek ve teşvikleri geliştirmek için kurulmuş bir departmanı mevcuttur. Kurum, üreticilerin ürünlerini daha yüksek seviyeye çekmek için projeler geliştirmektedir. Üretimden sonra da ürünlere pazar bulmak ve ihraç edilmelerine yardımcı olmak için TAITRA ve Dış Ticaret Bürosunun faaliyetleri desteklemektedir. TAITRA’nın 61 denizaşırı ülkede ofisi bulunmaktadır ve bu endüstriyi tüm dünyada tanıtmakta ve desteklemektedir.
Amerika’nın Çin’e uygulamak istediği gümrük vergi düzenlemelerinin Tayvan’ı da etkileyeceğini düşünüyor musunuz?
W.Yeh – İstatistiklerimize göre çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyoruz. Buna nasıl cevap vereceğimizi ve nasıl tedbir alacağımızı biliyoruz. İhracat değerimiz 3.8 milyar dolardan 4.3 milyara yükselmiş durumdadır. Tayvan’ın bağlantı elemanları ihracatı daha yüksek kalite ve değerdeki ürünlere yoğunlaşmış durumda. Bizim bağlantı elemanları ihracatında kg. ortalama değerimiz 2.7 USD/kg iken Çin’in ortalaması 1.7 USD/kg.dır.
Bağlantı Elemanı Sektörünün Tayvan’ın toplam ticaretindeki yeri nedir?
W.Yeh – Bağlantı elemanları bizim için önemli bir sektördür. Tayvan’ın toplam ihracat değeri yaklaşık 318 milyar USD olup bunun 4.3 milyar doları bağlantı elemanı sektörünü kapsar, bu da %2 lik bir orana tekabül etmektedir. Bu sektörde Tayvan’da bulunan 1.350 den fazla üretici çok çeşitli iş imkanları yaratmakta ve ekonomiye katkı sağlamaktadırlar.
Bağlantı elemanı sektörünü önümüzdeki 5 yıl içinde nerede görüyorsunuz?
W.Yeh – Tayvan endüstrisi hızla gelişmektedir ve devlet politikası 4.0 endüstrisi gibi, ‘Akıllı Üretimi’ (Smart Manufacturing) teşvik etmektedir. Şu andaki mevcut üretimin %80 -90’ı makinelerle yapılmaktadır ancak akıllı üretime geçme süreci devam ediyor ve biz de bu yolda ilerliyoruz. Önümüzdeki yılların trendi bu olacaktır. 
TAITRA Bağlantı Elemanı Sektörünü nasıl destekliyor?
W.Yeh – TAITRA bu fuarda da olduğu gibi bağlantı elemanı sektörü için etkinlikler organize etmektedir. Denizaşırı ofislerimiz vasıtasıyla da üreticilerin yabancı ithalatçılarla bağlantı kurmasını ve ürünlerini tanıtmalarını sağlamaktayız. Düzenlediğimiz seyahatler ve toplantılarla dünyanın her yerinden müşteri bulmaları için yardımcı olmaktayız. Örneğin, otomotiv endüstrine tedarik sağlayan üreticileri tanıtmak için İtalya ve İspanya’da organizasyonlar yaptık. Hindistan’da fuara katıldık ve otomotiv sanayinin yoğun olduğu şehri ziyaret ederek üreticilerimizi tanıttık. Aynı şekilde Japonya’daki otomotiv üreticilerine ziyaret düzenlemeyi planlıyoruz. Yabancı müşterilerle bulaşmak için Japonya’da, Almanya’da ve Amerika’da birçok önemli fuara katıldığımız gibi birebir (one-o-one) görüşmeler organize ediyoruz. Küçük ve orta ölçekli firmaların hepsi kendi imkanlarıyla her yere ulaşamıyor. Uluslararası pazarlamada ihtiyaçları olan desteği biz sağlıyoruz. TAITRA olarak yerel partnerlerle, ihracatçı dernekleriyle, distribütör dernekleriyle, ticaret odalarıyla bağlantılar kurarak desteklemeye çalışıyoruz.
Fuarın Bağlantı Elemanları Sektörünün büyümesine katkıda bulunduğunu düşünüyor musunuz?
W.Yeh – İhracatın bu sektör için son derece önemli olduğunu düşünecek olursak bu fuar özellikle uluslararası Pazar için önem arz ediyor. 2.200 kadar ziyaretçinin gelmesi de sektör firmaları için birçok fırsat ve olanak sunuyor. Toplam üretimin %93’ü ihracat ve sadece %7’lik kısmı yerel pazarda değerlendiriliyor.
Gelecek planlarınız içerisinde nasıl çalışmalar var?
W.Yeh – Tüm bilgilere ulaşımın kolay olacağı dijital servisler sağlamayı istiyoruz. Örneğin herhangi bir ülkenin bağlantı elemanlarında faaliyet gösteren tüm firmalarını öğrenmek istediğinizde, bu bilgiyi TAITRA dijital olarak sağlayacaktır. Belki gelecekte siz de Tayvan Fuarını online olarak ziyaret edebileceksiniz. Tabi ki yüz yüze görüşmeler önemli olduğu için fuarı ziyaret etmeden önce gerekli tüm bilgilere ulaşmış olmak zamandan tasarruf ettirecektir. 
Çin’in kaliteye artık daha fazla odaklandığını görüyoruz. Çin’in rekabeti sizi endişelendiriyor mu?
W.Yeh – Bu zorlukların daha önceden de farkındaydık. Limitlerimizin farkındayız ve uygun olan pazarları (niche markets) seçip her zaman kendimizi geliştiriyoruz. Bizim için fazla büyük ve güçlü olan pazarlar yerine daha uygun olan pazarlar için çok çalışmayı tercih ediyoruz. Tayvan endüstrisinin  gelişmesinin ve ayakta kalabilmesinin sebeplerinden biri de herkesle benzer olmayan orijinal, eşsiz ürünler üretmesidir. En önemli ihracat ürünlerimiz oto parçaları, fonksiyonel tekstil ve petrokimyasal ürünlerden oluştuğu için devam edebilme potansiyeli ve gücümüz var. İsviçre veya Hollanda gibi küçük ama ileri teknoloji üreten ülke modelini örnek alıyoruz. Zorluklar ve rekabet mutlaka olacaktır fakat bunlar bizi daha hızlı ilerleyebilmemiz için tetikleyen faktörler olacaktır.
Türkiye Bağlantı Elemanları Pazarı için düşünceniz ve Türkiye ile ticaret ilişkileriniz nedir?
W.Yeh – Türkiye farklı bir açıdan çok önemli bir pazar. Makine, alet ve bağlantı elemanlarında, Türkiye Çin ve Amerika’dan sonra dünyada 3.sıradadır. Özellikle otomotiv sektöründe oldukça güçlü ve biz her zaman Türkiye’yi önemli bir partnerimiz olarak kabul ediyoruz. İstanbul’da TAITRA’nın bir ofisi bulunmakta ve her zaman Türk partnerlerimizle oldukça yakın ilişki içindeyiz. Türkiye’den birçok ziyaretçi davet ediyoruz ve yüz yüze görüşmeler düzenliyoruz.
TAITRA başkanı Sayın Walter Yeh ve ekibine göstermiş oldukları misafirperverlik ve güzel röportaj için teşekkür ederiz.