Avrupa’nın Ortasındaki ``Detroit´´ | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

Avrupa’nın Ortasındaki ``Detroit´´

Muhtemel ki, araba sektörünün dışında fırtınalı gelişme yaşayacak başka bir sektör yoktur. Henry Ford sayesinde, manuelden giderek otomatik üretime geçilmiş olan otomotiv sektörü, bugün, birçok gelişmiş ülkede en önemli sanayi sektörüdür. Slovakya’da da aynı şey geçerli olup 1000 kişi 
başına üretilen otomobil sayısıyla birkaç yıl boyunca dünya sıralamasında hakim konumdadır. Bu nedenle genellikle “Avrupa’nın Detroit’i” olarak adlandırılmıştır.

Giriş
 
Slovakya’nın çekiciliği, esas olarak Avrupa’nın ortasında stratejik pozisyonuyla ilgilidir (Şekil 1). Krakow - Budapeşte ve Berlin - Moskova arasındaki ana ulaşım yollarının kavşağında olmasının yanı sıra kalifiye işgücünün göreceli yeterliliği ile karayolu ya da demiryolu bakımından sağlam bir altyapıya sahiptir. Tüm Slovak otomobil üreticilerinin ülkenin, göç almaya başlayan kuzeybatı kesiminde yer alması dikkat çekicidir.
 
Şekil 1

 
Şekil 2’de görülebileceği gibi, Slovakya’nın toplam sanayi üretiminin yaklaşık %44’ünü otomobil üretimi oluşturmaktadır. VW, Peugeot, Citroën, KIA gibi markalar uzun zamandır burada iken şimdi Jaguar Land Rover da kurulmuştur. Genel olarak, Slovakya’da yılda 10’dan fazla otomobil üretilmektedir. Genel olarak bu sektöre gereken dikkati vermek için pek çok neden var. 

 
 
1. Montaj açısından otomotiv üretiminin özellikleri 
 
Otomotiv üretiminin genel nitelikleri:
 
1. Yüksek seri 
2. Yüksek derecede üretim otomasyonu
3. Kalite ve güvenlikte yüksek talepler
 
Otomobil imalatında baskın montaj teknolojisinin kaynak ve vidalama olduğu ve bir otomobilin 2000 kadar vida, somun ve diğer bağlantı elemanları içerdiği göz önüne alındığında, küresel olarak otomatik montaj taleplerini karşılamak üzere devasa bir bağlantı elemanı tüketimi söz konusudur. Bu nedenle, sonraki metinde, kullanılan vida bağlantıları açısından araç montajının özelliklerine dikkat edilecektir.
 
Şekil 3’te görülebileceği gibi, montaj robotu vidaları en az 3 serbestlik derecesine sahip olmalıdır. Doğru yönelimli bileşenleri tedarik etmek önemlidir. Yönelim gerekliliği, bağlantıda sökülebilirliğe gerek olmadığında, kaynakla birleştirmenin otomotiv üretimine hakim olmasına neden olmuştur.

 
Ancak, vidaların vazgeçilmez olduğu durumlar vardır. Örneğin, motor çevresi, şanzıman, şasi, fren sistemi, tekerlek bağlantısı ve diğer birçok yapı düğümü, servis ve bakım için sökülebilir bağlantılar gerektiriyor. VDI 2862,”Otomotiv endüstrisinde bağlantı sistemlerinin ve aletlerinin uygulanması için minimum kısıtlamalar”a göre, araçlarda vidalı bağlantıların üç kategorisi vardır (Şekil 4). 


 
En tehlikeli kategori “A” dır, çünkü araba kazalarından sorumludur. Bu, örneğin tekerleklerin bağlantısını da içerir. Üretici açısından değil, fakat kullanıcı açısından en kritik operasyondur, çünkü uygun profesyonel araçların kullanımı olmaksızın, bazen kendi başına amatörce yapmak zorunda kalmaktadır. İstatistikler, tekerlek bağlama cıvatalarının tekrar montajlandıktan sonra 50 ila 100 kilometre sürüşün ardından serbest kalmasının muhtemel olduğunu göstermektedir. Bu gibi durumlarda en kısa sürede yetkili bir servis merkezini ziyaret etmeniz ve sıkma torkunu kontrol ettirmeniz önerilir. Şekil 5, tekerlek cıvatasının amatör montajına ilişkin uyarıcı bir örneği göstermektedir. Kırık diş, cıvatanın çok yüksek bir sıkma torku ile sıkıldığını gösteriyor. Yol açacağı sonuçları tahmin etmek zor değil. 
 
Şekil 5
 
Sürücüler çoğunlukla görmezden gelse de gevşemiş tekerlekler üzerinde sürüş sonucu oluşan motorlu taşıt kazalarının istatistiklerine bakmak yeterli. Serbest kalan tekerlek sadece aracın içindekiler için değil civarda bulunanlar için de tehdit oluşturuyor.


 
Aracın aşırı yüklenmesi de tehlikelere neden olabilir. VOSA (Araç Operatörleri Hizmetleri Ajansı) tarafından kontrol edilen kamyonların yaklaşık %7,5’inin aşırı yüklendiği tespit edildi. Bir (Şekil 6) ya da her iki aksın aşırı yükü, vidaların deforme olmasına (Şekil 7), diskler üzerindeki montaj deliklerinin yerinden çıkmasına ve kademeli olarak somunları ve, en nihayet, tekerleklerin çıkmasına neden olur. Bu stres tipi dönen bükülme olarak tanımlanır ve esneklik ve dayanımda en karmaşık ve en tehlikeli birleşik gerilmelerden biridir.

 
Tek etkili önlem, üretici tarafından önerilen yük miktarına tam olarak bağlı kalıp düzgün dağılımlı bir yükleme sağlamaktır. Binek araçlarda yolcuların ağırlığının, bagajın ağırlığından fazla olabileceği genellikle göz ardı edilir.

            
   
Tekerleklerin değiştirildikten sonraki yanlış montajı ya da aracın aşırı yüklenmesi durumunda üreticinin sorumlu olmadığı hatırlanmalıdır. Aynı şekilde, bir garaj, etkisinin olmadığı şeylerden sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte, sürücü kursu müfredatı, özellikle tekerlek tertibatlarına odaklı olarak en az bir montaj içermelidir. Sebep basittir - bu, sürücünün sıklıkla yapması gereken en yaygın işlemdir. Bu tür bir eğitim, örneğin, sıkma esnasındaki sürtünmenin önemini öğretir. Bir vida bağlantısının sıkmasında yağlı veya kuru, yeni veya paslı olmasının önemi yoktur. Vidaların ve somunların yüzey durumunun etkisi, Şekil 8’de gösterilmektedir. 

 
 
Bu nedenle, bu işlemi tekerlek montajı teorisini ve pratiğini kontrol eden değil aynı zamanda profesyonel aletleri olan uzman bir atölyeye yaptırmak önemlidir.
 
Özet
 
Dünyada araba sayısı ve kaza sayısı artıyor. Orta Avrupa da buna dahildir. İstatistiklerin öne sürdüğü gibi, kazalar sadece trafik düzenlemelerine uymamaktan kaynaklı değil, aracın durumu da önemli. Metinden anlaşılacağı gibi, sürücü, amatörle bilgi arasında büyük bir karşıtlık oluştururacak şekilde bazen üreticiye veya garaja başvurmak zorunda kalır. Ayrı bir bölüm araçların aşırı yüklenmesidir. Kaza tehlikesi dışında, sürüş esnasında potansiyel denge kaybı riski vardır.