Dijital çağ için 5 üretim stratejisi | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

Dijital çağ için 5 üretim stratejisi

Ülkeler, dijital çağda rekabette ön plana çıkabilmek için çeşitli üretim stratejileri uyguluyor. Bu stratejiler, temel olarak teknolojiyi imalatla bütünleştirmeyi amaçlasa da her ülkenin uyguladığı stratejiler farklılıklar gösteriyor.

Almanya – Endüstri 4.0

    Şu anda ulusal üretim stratejileri arasında en popüler olanı Endüstri 4.0 yani dördüncü sanayi devrimi. 2010 yılında, Almanya’nın inovasyonu ön planda tutmak için ortaya çıkan bu strateji, High-Tech Strategy 2020’de 10 projeden biri olarak seçildi. Endüstri 4.0’ın odak noktasında IIoT, 3D baskı, ileri robotik, sanal ve artırılmış gerçeklik, bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka ve otomasyon yer alıyor. Özellikle Alman markası olan Adidas’ın, 20 yılın ardından üretim için Almanya’ya dönmesi ve Speedfactory isimli bir dijital fabrika açması, Endüstri 4.0’ın en önemli uygulamaları arasında yer alıyor. Endüstri 4.0 stratejisi, dünya devi üreticilerin yanı sıra KOBİ'ler için de önemli avantajlar sunuyor.

Çin – Made In China 2025

    Bugün kullandığımız teknolojik veya teknolojik olmayan birçok üründe ‘Made In China’ etiketini görmek gayet doğal bir durum. 2015 yılında ortaya çıkan Made In China stratejisi, Çin’in çeşitli teknolojiler ve endüstrilerde kendi kendine yeterli olma ve küresel sahnede güç kazanma hedefini yansıtıyor. Bu stratejinin temel amaçları arasında otomotiv, havacılık, yarı iletkenler, IT ve ileri robotik gibi alanlarda, ABD gibi yabancı ülkelere olan bağımlılığı azaltmak yer alıyor. 2049 yılında bu tip yüksek teknoloji endüstrilerinde dünyaya egemen olmayı hedefleyen Çin, 2025’te kendi kendine yeterliliğini yüzde 70’e çıkarmayı planlıyor. Made In China stratejisi kapsamında şirketlere devlet finansmanı sağlanıyor ve vergi indirimleri uygulanıyor.

ABD – DMDII

    ABD Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi (NSTC) 2012 yılının Şubat ayında, ileri üretim teknolojisine yapılan yatırımları artırmak, bu sektörler için gerekli becerilere sahip işçi sayısını artırmak, ileri üretim araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız vermek için yeni bir hedef oluşturdu. 2018 yılında NSTC, ülkenin ekonomik refahını ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmış, ileri imalatta ABD liderliği için bir strateji açıkladı. Bu stratejide üç ana unsur yer aldı. Bunlar:

Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve dönüştürülmesi
Üretim iş gücünü eğitmek, alıştırmak ve çalıştırmak
Yerli imalat tedarik zincirinin yeteneklerini artırmak.

Japonya – Robot Devrimi Girişimi

    RRI açık inovasyon platformu, şirketler, dernekler ve bireyler de dahil olmak üzere 226 üyeyle 2015 yılında kuruldu. RRI hedefleri arasında, Japonya'yı dünyanın önde gelen robot inovasyon merkezine dönüştürmek, ülkeyi yaşamın her alanında robotların en büyük küresel kullanıcısı yapmak ve yeni robot çağında IoT teknolojisinin entegre edilmesi yer alıyor. 

İngiltere – Catapult

    2016 yılında İngiltere hükümeti, İşletme Departmanını; İşletme, Enerji ve Sanayi Stratejisi Departmanına dönüştürerek yeni bir döneme geçti. İngiltere’nin Catapult stratejisinin temel amaçları arasında, endüstriyi araştırma ve geliştirme enstitüleriyle birleştirmek yer alıyor. İşletmelerin, bilim insanlarının ve mühendislerin, yeni ürün ve hizmetler oluşturmak için araştırma ve geliştirme konusunda yan yana çalıştıkları bir merkez hedefleniyor. 
Burak KESAYAK