İtalya Ekonomisine Genel Bakış | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

İtalya Ekonomisine Genel Bakış

İtalya Ekonomisine Genel Bakış

İtalya, dünyanın en büyük dokuzuncu ekonomisidir. Ekonomik yapısı temel olarak hizmetlere ve üretime dayanır. Hizmet sektörü toplam GSYİH'nın yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor ve ülkenin toplam çalışanlarının yaklaşık %65'ini istihdam ediyor. Hizmet sektörü içinde en önemli katkı sağlayanlar toptan ve perakende satış ile ulaştırma sektörleridir. Endüstri, İtalya’nın toplam üretiminin dörtte birini oluşturuyor ve toplam işgücünün yaklaşık %30’unu istihdam ediyor. İmalat, sanayi sektöründeki en önemli alt sektördür. Ülkenin üretimi, yüksek kaliteli ürünlerde uzmanlaşmıştır ve temel olarak küçük ve çoğunluğu ailelere ait orta ölçekli işletmeler tarafından yürütülmektedir. Tarım, toplam GSYİH'nın kalan payına katkıda bulunmaktadır ve toplam işgücünün yaklaşık %4.0'ını istihdam etmektedir. 

    Ülke, ulusal zenginliğin yaklaşık %75'inin üretildiği, son derece sanayileşmiş ve gelişmiş bir kuzey; ve daha az gelişmiş, daha fazla tarıma bağlı güney kısmı olarak ayrılmış bulunuyor. Sonuç olarak, kuzeydeki işsizlik düşüktür ve kişi başına düşen gelir güneye göre daha yüksektir. 

   İtalya siyasi istikrarsızlık, ekonomik durgunluk ve yapısal reform eksikliğinden muzdarip olup 2008 mali krizi öncesinde zaten düşük viteste seyretmekte idi. Aslında İtalya, 2001-2007 yılları arasında ortalama %1,2 oranında büyümüşken, küresel kriz, zaten kırılgan olan İtalyan ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. 2009 yılında ekonomi, %5,5'lik bir daralma ile onlarca yılın en sert GSYİH düşüşünü yaşadı. O zamandan beri, İtalya belirgin bir iyileşme eğilimi göstermedi. Nitekim, 2012 ve 2013 yıllarında ekonomi, sırasıyla %2,4 ve %1,8 oranında daralma kaydetmiştir. 

    İlerleyen dönemde, İtalyan ekonomisi, işsizlik dahil bir dizi önemli zorlukla karşı karşıya kalmıştır. İşsizlik oranı son yedi yılda sürekli artarak 2013'te en yüksek seviye olan %12,5 rekor seviyesine ulaştı. Sürekli yüksek kalan işsizlik oranı, İtalya işgücü piyasasının zayıflığını ve artan küresel rekabetin altını çiziyor. Başka bir zorluk, ülkenin kamu maliyesinin zor durumundan kaynaklanmaktadır. 2013 yılında İtalya, Avro Bölgesi'ndeki en büyük ikinci ve dünyadaki en büyük beşinci borçlu ülke olmuştur. 

İtalya Ticaret Verileri

    Kriz rüzgarlarına rağmen, İtalya ile Almanya arasındaki ticaret %5,4 artarak 2018'de 128,4 milyar avroya yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İtalyan İstatistik Kurumu'ndan (Istat) çıkan verilere göre, İtalya'nın Almanya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %+3.8 artarak 58.1 milyar avroya yükselirken, Almanya'dan yapılan ithalat %+6.8 artarak 70.3 milyar avroya ulaştı.

     İtalya'nın önde gelen ticaret ortağı Almanya'yı sırasıyla Fransa (85 milyar avro) ve ABD (58,4 milyar avro) izliyor. Almanya'nın ticari ortakları arasında sırasıyla; Hollanda, ABD, Fransa, Çin ve İtalya (5. sıra) bulunuyor.

    İtalya'nın yurtdışı ihracatının %12,5'i Almanya'ya yapılıyor. Almanya'yı Fransa (%10,5), ABD (%9,1) ve İspanya (%5,2) izliyor. İthalat açısından İtalya'nın toplam ithalatının %16,6'sı Almanya'dan. İthalatta Almanya'yı Fransa (%8,6) ve Çin (%7,2) izliyor. 

    Bölgesel olarak, Kuzey İtalya Bölgeleri (özellikle Lombardiya, Veneto ve Emilia-Romagna) ile Almanya'nın en sanayileşmiş bölgeleri (Baviera, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya) arasındaki ticari ilişkiler oldukça gelişmiştir. İtalya'nın Veneto bölgesinin Almanya ile olan ticari ilişkileri (19,7 milyar avro), Almanya'nın Brezilya ile olan ticari ilişkilerinden daha fazla. Benzer şekilde, Lombardiya bölgesinin Almanya ile olan ticari ilişkileri (44,3 milyar avro) Almanya'nın yalnızca Japonya ile olan ticari ilişkilerinden daha fazla.

     İtalyan-Alman ticari ortaklığının temel taşı imalat endüstrisidir ve ticaret akışının en yüksek olduğu sektörler makine, otomotiv, kimyasal ilaç ve elektroteknik-elektronik sektörleridir. Sektör düzeyinde, otomobil sektöründeki kriz 2018'de olumsuz etki yarattı. Böylece otomotiv sektöründe, Almanya'nın İtalya'ya satışları 2017'de 12,3 milyar avrodan 2018'de 11,4 milyar avroya geriledi.

    Almanya'nın İtalya'ya ihracatındaki en yüksek artış kimya ve ilaç sektörlerinde olmuştur. Bu sektörde Almanya'dan İtalya'ya yapılan ihracat 3,5 milyar avro artarak 13,4 milyar avroya ulaştı. Öte yandan, İtalya’nın istikrarlı kalan Almanya’ya ihracatının dört ana sektörü otomotiv, makine, kimya ve ilaç, elektrik ve elektronik sektörleridir.

İtalya’nın İhracatı 

    Ülkenin imalat sektörü yüksek kaliteli ürünler konusunda uzmanlaşmış olduğundan, İtalya, küresel lüks mallar pazarında önemli bir rol oynamaktadır. Ülkenin başlıca ihracat ürünleri, toplam ihracatın yaklaşık %24'ünü oluşturan motorlu taşıtların yanı sıra lüks taşıtların (%7,2) olduğu mekanik makine ve ekipmandır. Dünyanın en ünlü moda markalarından bazılarına ev sahipliği yapan İtalya, dünya moda ve giyim pazarında özel bir yere sahiptir. Gerçekten de, giyim ve ayakkabı ihracatı, ülkenin toplam ihracatının yaklaşık %11.0'ini oluşturmaktadır. Diğer önemli ihracat elektronik cihazlar (%5.6) ve eczacılık ürünlerini (%4.6) içerir. 
    2008'den beri ülke, mal ihracatında yıllık %1,6 oranında zayıf bir büyüme yaşadı. Nominal anlamda, mal ihracatı, son iki yılın (2012 ve 2013) bir ticaret dengesi fazlasıyla kapanmasına neden olan ithalatı kademeli olarak aştı. 

İtalya’nın İthalatı

    İtalya’nın ana ithalatı, toplam ithalatın yaklaşık %17’sini oluşturan yakıttır. Bu, ülkenin doğal kaynak eksikliğinden kaynaklanmaktadır ve ülkeyi enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı kılmaktadır. Diğer ithalatlar arasında makine (%14,2), hammadde (%10,0) ve gıda (%7,0) bulunmaktadır. Toprakları tarım için uygun olmayan İtalya, net gıda ithalatçısıdır. 

    Finansal krizden bu yana, mal ithalatı, mal ihracatından ortalama olarak daha yavaş bir oranda artmıştır. Nitekim, son altı yılda, mal ithalatı %0,4 oranında büyümüştür. ■ Kaynak: Focus Economics


İTALYA BAĞLANTI ELEMANI PAZARI

2018 yılı İtalya Bağlantı Elemanları İthalatı

İtalya'nın ihracatı bağlantı elemanları için dünya ihracatının % 5'ini temsil etmekte olup dünya ihracatındaki sıralaması 6 dır.

2018 yılı İtalya Bağlantı Elemanları İthalatı

İtalya'nın ithalatı bağlantı elemanları için dünya ithalatının % 2.3'ünü temsil etmekte olup dünya ithalatındaki sıralaması 11 dir.