Türkiye Bağlantı Elemanları Sektörü | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

Türkiye Bağlantı Elemanları Sektörü

Türkiye'de bağlantı elemanları sanayiindeki gelişmeler, sanayileşmeye paralel olarak son yıllarda hız kazanmıştır. Son yıllarda bağlantı elemanları sektörüne hem kalite hem de teknoloji yatırımları ile Türkiye, özel ve standart ürünlerin üretiminde çok rekabetçi bir konuma gelmiştir. Bu gelişmeye bağlı olarak üretim ve ihracat rakamları hızla artmaktadır.

1950'lerde yeni kurulan tesislerde yepyeni makinelerle başlayan Türkiye'nin bağlantı elemanları üretimi, 1970'lerde Türkiye'nin büyük sanayi hamlesiyle büyümüştür. O yıllarda Türkiye'de vida makinesi ve kalıp üretimi de başladı. Otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerin büyümesiyle, bağlantı elemanları üreticileri de üretimlerinin büyümesine yatırım yapmaya başladı. Ayrıca 1980'lerde Uzak Doğu ve Avrupa'dan yeni ve kullanılmış makine ithalatı daha fazla yoğunluk kazandı. Buna ek olarak, o dönem Türkiye'nin Avrupa ve dünyaya açık pazar haline geldiği zamanlardı. 1990'larda Türkiye'nin tam olarak serbest piyasa ekonomisine geçişinin yanı sıra Çin faktörünün dahil olması ithalatın artmasına neden oldu.

Sektöre çözümler sunmak ve imalatçıları korumak için 2000 yılında BESİAD (Bağlantı Elemanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği) kuruldu. BESİAD liderliğinde Türkiye'de bağlantı elemanları için uluslararası ticaret fuarları yapılmaya başlandı.

Kalite için gerekli test ve ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere birinci sınıf hizmet veren birçok iyi donanımlı laboratuvar kurulmuştur. İstanbul'da MATİL A.Ş ve Ankara'da MFCE (Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi) bunlara örnektir.

Türkiye yaklaşık 95 bin ton bağlantı elemanı ithal etmekte ve 150 bin tonu bağlantı elemanı olarak, 150 bin tonu ise montajlanmış mal olmak üzere 300 bin ton bağlantı elemanı ihraç etmektedir. Türkiye'nin iç pazar büyüklüğü yaklaşık 500 bin tondur. Bağlantı elemanları için ana sektörler otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve makinedir. Dış pazara gelince, en yüksek satışlar Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Avrupa'ya yapılan satışlar, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 60'ını kapsıyor. 

Otomotiv, Türkiye'deki en büyük ihracat değerine sahip sektördür. Türkiye'de üretilen otomobil ve ticari araçlarda kullanılan bağlantı elemanlarının %80'i iç pazardaki üreticilerden tedarik edilmektedir. Bu nedenle, otomotiv bağlantı elemanları sektörünün önemi, bağlantı elemanları endüstrisi için çok büyüktür.

Ancak otomotiv yan sanayisi Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin kendisinden daha büyük. Türkiye'nin otomotiv yan sanayi üretimi ana sanayi üretiminin 3 katıdır. Dünyadaki diğer otomotiv şirketlerine, iç pazardaki otomotiv ana endüstrisine sağladığı miktarın yaklaşık 3 katı daha fazla parça ihraç etmektedir. 

Türkiye'nin Çin ile rekabette en önemli rekabet gücü, özel ürünler üretme kabiliyetidir. Ayrıca üretim hızı ve Avrupa pazarına lojistik olarak yakın mesafede bulunmasıdır. Türk üreticiler 6 gün içinde Avrupa'nın en uzak köşesine mal teslim edebilirken, bu süre Çin'de 40 gündür. Türkiye'de bağlantı elemanları üreticileri üretim hızını, verimliliğini ve kalitesini artıran son teknoloji makine, alet ve ekipmanı kullanmaktadır. Ayrıca, şirketlerin %80'i gerekli tüm kalite standardı belgelerine ve diğer gerekli belgelere sahiptir. Kaliteli mühendislik ileri düzeydedir. 

Ülkenin rekabet gücünü artıran en büyük unsur Türkiye'de yapılan hammadde üretimidir. Yurtiçi hammadde üreticileri iç pazarın yanı sıra birçok ülkeye tel ihraç etmeye başlamış ve Türkiye'nin tel ihracat rakamları 1 milyon tona ulaşmıştır.  

TÜRKİYE BAĞLANTI ELEMANI İHRACAT RAKAMLARI