ENDÜSTRİ ÜLKESİ ALMANYA | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

ENDÜSTRİ ÜLKESİ ALMANYA

Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük ortak olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti, dünyanın ABD ve Japonya’dan sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesidir. Ülke 83 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği’nin de en büyük ve en önemli pazarı konumundadır. 

Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda telekomünikasyon sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer taraftan, Ruhr bölgesindeki çelik imalat sektörü ciddi biçimde küçülürken tarım da önemini giderek yitirmiştir. Diğer sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün önemi giderek artmıştır.

•    Almanya Federal Cumhuriyeti, cari fiyatlara göre, 2020 yılı itibariyle 195 ülke arasında dünyanın 4. büyük ekonomisidir (IMF-2020).
•    İnsani Gelişmişlik Endeksine göre dünyada 189 ülke arasında Almanya 4. sıradadır (UN-2018). - Ekonomik Serbestlik Endeksine göre Almanya, dünyada 180 ülke arasında 27. sıradadır (The Heritage Foundation-2020).
•    Küresel Rekabetçilik açısından dünyadaki 141 ülke arasında Almanya 7. sıradadır (World Economic Forum-2019).
•    İş Yapma Kolaylığı açısından Almanya, dünyada 190 ülke arasında 22. sıradadır (Dünya Bankası-2019)


DIŞ TİCARET

2003 yılından 2009 yılına kadar Dünya ihracatında ilk sırada olan Almanya 2019 yılında dünya ihracat ve ithalat sıralamasında Çin ve ABD ile ilk üç sırada, dış ticaret dengesi açısından da Çin’den sonra ikinci sırada yer almıştır. Özellikle yüksek katma değerli ürünlere odaklanan Almanya, düşük ücret politikası izleyen ülkelerden kaynaklanan rekabette, İtalya ve İspanya gibi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az etkilenmektedir.

Almanya’da ihracatın yarıdan fazlasını sermaye malları oluşturmaktadır. İhracatta en büyük payı ulaşım araçları ve bunların parçaları ve ilaçlar almaktadır. Bu ürünleri ilaç ihracatı izlemektedir. İthalatta önemli mal grupları makineler, ulaşım araçları ve bunların parçaları, petrol-doğalgaz ve ürünleri ve ilaçlardır.

TÜRKİYE ile TİCARET
 
Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Federal Almanya ile olduğu gözlenmektedir. Almanya 2019 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda Rusya Federasyonu ve Çin’in ardından üçüncü sırayı almıştır. 

En büyük ticari ortağımız olan Almanya ile ikili ticaretimiz, istisnai yıllar haricinde, sürekli aleyhimize açık vermektedir. 2019 yılı verilerine göre Almanya ile dış ticaret açığımız yaklaşık 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Alman firmalarının son yıllarda üretim ve ithalatlarını Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine kaydırmaları ve bu ülkelere yönelik vergi ve kotaların kaldırılması 2000’li yılların başlarında ihracat artışımızda bir yavaşlamaya neden olmakla beraber, 2003 yılından itibaren bu ülkeye ihracatımız tekrar artış trendine girmiştir. 

2019 yılında Almanya’ya ihracatımız ise %5 civarında azalarak 15,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Almanya’ya ihracatımız %90 oranında sanayi mamullerinden, yaklaşık %10 oranında tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır. Diğer taraftan Almanya’dan ithalatımız %98 oranında sanayi mamullerinden, %2 oranında ise tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır.

2019 yılı itibariyle Almanya’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırım stoğu 13,2 milyar doları bulurken, Türkiye'nin Almanya’da gerçekleştirdiği yatırım stoğu 1,8 milyar doları geçmiştir. 2002-2019 arasında Türkiye’ye gelen toplam yabancı yatırımcıların sıralamasında %6,2 payla Almanya dördüncü sırada yer almaktadır (TCMB).

SANAYİ

GSYİH içindeki payı hizmetler sektörlerine kıyasla giderek küçülmekte olsa da, imalat sanayi halen Almanya ekonomisinin belkemiğini oluşturmaktadır. Söz konusu ağırlık, hizmet sektörlerinin bile bir şekilde imalat sektörleri ile bağlantılı olmasından kaynaklanmaktadır. 

2018 yılı itibarıyla sanayi sektörü, Federal Almanya GSYİH’nın yaklaşık %30,7’siniteşkil etmektedir. Bu çerçevede, toplam sanayi üretiminin yarısından fazlası imalat sektörlerinden oluşmakta olup bu oranın %12’sinin makina ve ekipmanların, %12‘sinin motor araç ve gereçlerinin, %10’unun metal ve metal ürünlerinin, %10’unun elektrik ve elektronik ürünlerin, %11’inin inşaat ürünlerinin ve %10’unun enerji ürünlerinin imalatından oluşmaktadır. 

Öte yandan, dünyanın dördüncü en büyük ekonomisi olan Almanya’da neredeyse tüm sanayi mallarının üretimi yapılmakla beraber ülkenin sanayideki gücü ağırlıklı olarak taşıtlar, sermaye malları, kimyasallar ve beyaz eşya sektörlerinden gelmektedir. Buna karşılık havacılık ve bilgisayar donanım sanayi daha az gelişmiş olan Almanya’da, ileri teknoloji ürünlerinin üretimi ve ihracatı diğer önde gelen sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha küçük pay almaktadır. Ülkenin imalat sanayinde uluslararası düzeyde tanınmış pek çok firması olmakla beraber, orta ölçekli firmalar hem imalat sanayinin hem de Almanya ekonomisinin belkemiği olarak görülmektedir. 

Genel olarak 500’den az sayıda çalışanı olan ve aile şirketi şeklinde faaliyet gösteren bu firmalar batı eyaletlerinde daha yaygındır. Ülkenin doğu eyaletlerindeki başlıca imalat sanayi sektörleri ise elektrik mühendisliği ve elektronik, kimyasallar, taşıtlar, cam ve seramik sektörleridir. Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin ardından Doğu Almanya’daki sanayi işletmeleri büyük ölçüde kapanmıştır. Bununla beraber bazı Batı Alman büyük ve orta ölçekli firmalar ile yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen yeni bazı büyük yatırımlar da bulunmaktadır. Bu yatırımlar arasında Volkswagen, Opel ve BMW (otomobil), Daimler-Benz (kamyon), Siemens ve AMD (yarı iletkenler) firmalarının yatırımları ön plana çıkmaktadır. 

Sanayinin itici güçlerinden biri olan otomotiv sektörü, Alman ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir. Öte yandan, dijitalleşen dünyada otomotiv sektörüne ilişkin Ar-Ge çalışmalarının daha ziyade Amazon, Alphabet, Samsung, Microsoft, Apple, vb. firmalarınca gerçekleştirildiği tespit edilmektedir.

OTOMOTIV

Dünyanın önde gelen otomotiv sanayilerinden birisi olan F. Almanya; Çin, ABD ve Japonya’nın ardından dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi ve Avrupa’nın en büyük motorlu araç üreticisi konumundadır.
Günümüzde ülkedeki üretim maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen, otomotiv sektörü, F. Almanya’nın en büyük sanayi sektörüdür.

 Alman otomotiv üreticileri 2018 yılında 16 milyondan fazla taşıt üretmişlerdir, bu dünya çapındaki üretimin %19’una tekabül etmektedir. 2018 yılında 332 milyar Avroluk iş hacmi ile ülkenin brüt katma değerinin yaklaşık %4,7’sini oluşturmuştur. 
Sektörün tamamında yaklaşık 800.000’den fazla istihdam edilmekte olup sektörde yaklaşık 950 kadar şirket faaliyet göstermektedir. Şirketlerin yaklaşık olarak %70’inin KOBİ’lerden oluştuğu gözlemlenmektedir. Yerli üretim tesisleri Avrupa'daki toplam üretimin üçte birinden fazla kapasiteye sahiptir. 2018 yılında sektördeki cironun yaklaşık 332 milyar Avro olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2018 yılı itibarıyla taşıt üretimi bir önceki yıla göre %0,7 oranında azalmış ve aynı yıl toplam 4,37 milyon araç ihracı ile ihracat bir önceki seneye göre %8,8 oranında azalmıştır. Yapılan araştırmalara göre, F. Almanya’da üretilen ortalama her 4 araçtan 3’ü ihraç edilmektedir. Söz konusu ihracatın yarıdan fazlası Avrupa ülkelerine yönelik olup ikinci sırada ABD ve üçüncü sırada ise Asya ülkeleri yer almaktadır. 

Bunun yanı sıra, F. Almanya yalnızca Avrupa’nın en büyük motorlu araç üretimine değil aynı zamanda kıtanın en büyük motorlu araçlar pazarına da sahiptir. Ülkede 2018 yılı itibarıyla, bir önceki yıla kıyasla %0,2 oranında azalış ile 3,4 milyon yeni motorlu araç kaydının yapıldığı bilinmektedir.

HAVACILIK

Federal Almanya‘da havacılık sektörünün 2018 yılı cirosu yaklaşık 40 milyar Avro tutarında olup, sektör ülke çapında 111.500 kişiye istihdam olanağı sağlamıştır. 
Sektör tarafından gerçekleştirilen toplam satışın %73’ü sivil havacılık, %19’u askeri havacılık ve %8’i ise uzay çalışmaları alanlarındadır. Bu kapsamda, sivil havacılık alt sektörünün, tüm sektörün cirosunun 29,2 milyar Avroluk kısmını gerçekleştirdiği ve 76.500 kişiye istihdam alanı sağladığı tespit edilmektedir. 

F. Almanya’da havacılık sektöründe yaklaşık 2.300 firma faaliyet göstermekte olup, bu firmalar ülke çapında sadece belirli bölgelerde toplanmayıp, ülke geneline yaygın bir dağılım göstermektedirler. Ancak, sektörün ekim merkezleri Kuzey Almanya’da Hamburg, Bremen, Hannover şehirleri ile Güney Almanya’da Münih, Stuttgart, Orta ve Doğu Almanya’da Berlin ve Dresden ve Batı Almanya’da Köln, Bonn ve Aachen şehirleridir. 
Bunun yanı sıra, sektörün KOBİ şeklinde örgütlendiği görülmekte ve sektörün işleyişinin büyük ve uluslararası firmaların tedarikçisi olan orta ve küçük ölçekli, ancak uzmanlaşmış, firmalar şeklinde olduğu gözlemlenmektedir. Sektörün rekabet gücünü koruyabilmesi için yurtdışına açılması ve yurtdışından tedarikçiler bulması zorunludur. Alman firmaları ilk önce Avrupa Birliği sınırları içerisinde tedarikçilere yönelmekte olup, hali hazırda Fransa ve Güney Avrupa ülkeleri önemli tedarikçiler olarak ön plana çıkmaktadır. Avrupa dışında ise Alman firmalarının tercihleri Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti olmaktadır. 

Alman firmalarının çalıştığı Türk firmalarının sayısı 3-20 şirket iken bu rakamın İtalya’da 21-30 şirket olduğu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde ise 31-60 şirket olduğu gözlemlenmektedir. Bu kapsamda, Fransa (Toulouse), Almanya (Hamburg), Çin (Tianjin) ve ABD‘nin (Mobile) yanı sıra F. Almanya’da (Hamburg) da bir üretim tesisi bulunan ve anılan sektörde dünyanın en büyük uçak üreticisi olan firma AIRBUS firmasıdır. Firmanın, sadece 2019 yılında 863 adet uçak teslim ettiği bilinmektedir. Bununla birlikte, söz konusu sektörde 2019 yılında toplam 49,8 milyar Dolarlık ihracat ve 27,9 milyar Dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, en fazla ihracat yapılan ülke 13,4 milyar Dolar ile Fransa olurken, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti ikinci ve üçüncü sıralarda yer almaktadır.

Almanya’dan Türkiye’ye yönelik ihracatın tutarı ise 1,8 milyar Dolar olup, Türkiye anılan sıralamada beşinci konumda bulunmaktadır. Ayrıca, F. Almanya’nın havacılık sektöründe gerçekleştirdiği ithalat incelendiğinde, ilk sırada 12,2 milyar Dolar ile Amerika Birleşik Devletleri’nin yer aldığı, anılan ülkeyi Fransa ve İngiltere’nin takip ettiği görülmektedir. 

F. Almanya’nın bu sektör itibarıyla Türkiye’den gerçekleştirdiği ithalatın tutarı 309 milyon Dolar olup, Türkiye dokuzuncu sırada yer almaktadır. Bunun yanı sıra, ülkede sektörün yeni teknolojiler kullanılarak dönüşüm sürecine tabi olmasına özel önem atfedilmektedir. Bu bağlamda, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları, havacılık sektörünün 21. yy’daki önceliğinin karbondioksit salınımı düşük ve daha az gürültülü uçakların üretilmesi olmasına odaklanmıştır.

2019 ALMANYA BAĞLANTI  ELEMANLARI  İHRACATI

 

 

 

İthalatçılar

 

 

İhracat Değeri 2019 (USD bin)

Almanya ihracatında payı (%)

İhracat Miktarı

2019

 

Toplam

6.500,950

100

894,793

 

Çin

711,656

10.9

75,158

 

Fransa

510,592

7.9

78,695

 

ABD

506,277

7.8

51,364

 

Çekya

438,855

6.8

69,363

 

Avusturya

389,302

6

55,412

 

Polonya

382,618

5.9

60,833

 

Hollanda

328,985

5.1

64,798

 

İsviçre

260,206

4

30,755

 

İngiltere

256,327

3.9

29,940

 

Macaristan

245,264

3.8

34,027

 

İspanya

227,459

3.5

35,918

 

İtalya

226,504

3.5

33,353

 

Meksika

168,237

2.6

21,486

 

İsveç

158,227

2.4

30,891

 

Belçika

157,939

2.4

24,851

 

Slovakya

149,208

2.3

20,940

 

Romanya

127,933

2

14,881

 

Türkiye

112,007

1.7

15,661

 

Danimarka

105,061

1.6

21,168

 

Rusya

96,430

1.5

12,271

 

Kaynak: Trademap

2019 ALMANYA BAĞLANTI  ELEMANLARI  İTHALATI

 

İhracatçılar

İhracat Değeri 2019  (USD bin)

Almanya ihracatında payı (%)

İhracat Miktarı

2019

Toplam

4.020,040

100

939,665

İtalya

543,244

13.5

129,490

Tayvan

507,496

12.6

159,428

Çin

366,074

9.1

135,884

İsviçre

308,884

7.7

22,316

ABD

248,697

6.2

7,525

Çekya

235,016

5.8

45,054

Hollanda

220,544

5.5

66,283

Fransa

185,726

4.6

18,722

Polonya

173,794

4.3

42,438

Türkiye

160,872

4

44,410

İspanya

114,506

2.8

26,508

Hindistan

113,373

2.8

34,602

Vietnam

96,019

2.4

41,091

İngiltere

91,958

2.3

6,432

Avusturya

75,048

1.9

14,901

Danimarka

73,789

1.8

13,413

Slovakya

72,927

1.8

14,779

Belçika

55,993

1.4

20,498

Tayland

48,904

1.2

27,358

Japonya

42,294

1.1

2,833