ABD; Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları - BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

loader

ABD; Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ege İhracatçı Birlikleri’nden Duyuru

Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan, Umman, Sri Lanka ve Tayland menşeli “çelik çiviler” (certain steel nails) ithalatına karşı 19 Ocak 2022 tarihinde anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılmıştır.

Söz konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından açıklanan nihai karar çerçevesinde, örneklemeye seçilen firmalarımız için %1, 52 ve %3, 88 oranlarında, diğer firmalarımız için ise %1, 86 oranında sübvansiyon marjı hesaplanmış iken; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından yürütülen ve Bakanlığımızca da ülke görüşlerimizin iletildiği zarar soruşturması kapsamında ABD’li çelik çivi üreticilerinin Türkiye’den gerçekleşen sübvansiyonlu ithalat sebebiyle zarar görmediği/zarar tehdidine maruz kalmadığı yönünde verilen kararın 6 Ekim 2022 tarihinde yayımlanması sonrasında ülkemizden gerçekleşecek çelik çiviler ithalatında sübvansiyon önlemi uygulanmayacağı malumlarıdır.

Mezkur anti-damping soruşturması kapsamında ise, ITA’nın 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan nihai kararı çerçevesinde örneklemeye seçilen firmalarımız için %27, 62 ve %118, 20, diğer firmalarımız için ise %27, 62 oranında damping marjı hesaplanmıştı.

Öte yandan, Komisyon üyeleri tarafından zarara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan oylama sonucu 25 Ocak 2023 tarihinde yayımlanmış olup, tüm üyeler ABD’li çelik çivi üreticilerinin Türkiye’den (ve soruşturma kapsamı ülkelerden Hindistan ve Tayland’dan) gerçekleşen dampingli ithalat sebebiyle zarar görmediği/zarar tehdidine maruz kalmadığı yönünde oylarını kullanmıştır. Soruşturma konusu diğer bir ülke olan Sri Lanka’ya yönelik soruşturmalar ise mezkur ülke tarafından damping yapılmadığı tespiti sebebiyle 23 Aralık 2022 tarihinde sonlandırılmıştı. Komisyon’un olumsuz tespiti neticesinde ülkemizden gerçekleşecek çelik çiviler ithalatında anti-damping önlemi uygulanmayacaktır.

Söz konusu karara ilişkin bildirime aşağıda sunulan link aracılığıyla erişim sağlanması mümkündür.

https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2023/er0125_63446.htm